V súčasnom období činnosť klubu podporujú :

 

 

       MESTO PEZINOK