História

           

Stolnotenisový klub ZŠ Na bielenisku vznikol pod týmto názvom v lete 2004, avšak svojou    členskou základňou a históriou je priamym pokračovateľom dlhoročnej tradície stolného tenisu v Pezinku. Počiatky stolného tenisu v Pezinku sú späté s postavením „Sokolovne“, ktorá bola odovzdaná do užívania v roku 1928 a v ktorej začal svoju činnosť aj stolnotenisový oddiel pod názvom Lokomotíva Pezinok. Pre nedostatok hracieho času a času na tréningy, ktorý bol stolným tenistom pridelený, nemal tento šport možnosť rozvinúť sa na republikovú úroveň výkonnostného stolného tenisu. V rámci Bratislavského regiónu stolní tenisti z Pezinka dosahovali dlhodobo veľmi slušné výsledky v rámci III. krajskej ligy. Počas svojej športovej činnosti bol klub nútený doslova kočovať po rôznych telocvičniach. Pred sľúbenou výstavbou stolnotenisovej haly dostali prednosť iné športy a tak stolným tenistom zostalo súdené naďalej hľadať provizória. Na lepšie časy sa začalo blýskať až po roku 1989, kedy stolných tenistov prichýlil pod svoje krídla športový klub policajtov pri SOŠ PZ na Fajgalskej ulici, kde sme dostali pomerne dosť času na tréningový proces. V tomto období bolo vďaka relatívne dobrým podmienkam možné viac priestoru venovať deťom. V klube začali vyrastať prvé talenty a začali sa dostavovať aj prvé úspechy v žiackych kategóriách. Možno spomenúť najmä Kristiána Križanoviča a Juraja Počucha, ktorí na konci 90-tych rokov vyrástli najmä pod vedením Vojtecha Križanoviča a Ing. Pavla Hodáka. V ročníku 2004/2005 sa v celoslovenských rebríčkoch umiestnili na veľmi pekných miestach – 18 miesto na Slovensku v kategórii mladší žiaci, 38 a 50 miesto v kategórii starší žiaci. Dospelí hrávali v hracej sezóne 2004/2005 v štyroch družstvách III., IV. a VI. ligu. V sezóne 2005/2006 v II., III., V., a VI. lige bratislavského kraja.

 

 

Novodobé "dejiny"

           

Po preradení SOŠ PZ do vyššieho stupňa utajenia sme ako civilný oddiel túto školu museli opustiť a opäť si hľadať nové priestory. V tejto situácii nám veľmi vyšlo v ústrety vedenie Základnej školy ZŠ Na bielenisku, kde sme sa v osobe pána riaditeľa Mgr. Ľubomíra Štiglica stretli s veľkým pochopením a ústretovosťou. S cieľom podporiť najmä športovanie detí a mládeže Pezinka sme v júli 2004 založili Občianske združenie s názvom Stolnotenisový klub ZŠ Na Bielenisku Pezinok a spojili sme sily práve s touto základnou školou. Na jeseň roku 2004 bol v spolupráci s vedením školy urobený prvý systematický nábor detí do klubu. Pre propagáciu stolného tenisu medzi deťmi Pezinka sme v školskom roku 2005/2006 zorganizovali prvý ročník Pezinskej školskej ligy v stolnom tenise, nad ktoru prevzal záštitu primátor mesta pán Mgr. Oliver Solga. Aj jeho zásluhou a vďaka jeho podpore sa mohol stolný tenis v Pezinku rozvíjať najmä v oblasti práce s mládežou. Dlhodobej súťaže družstiev a jednotlivcov sa zúčastnilo všetkých vtedajších päť základných škôl mesta Pezinok a prvý stupeň osemročného gymnázia. Spolu bolo na súpiskách škôl vyše 100 detí. Okrem toho, že sa nám podarilo ponúknuť deťom Pezinka ďalšie možnosti športového vyžitia, zaznamenali sme zvýšený záujem detí o členstvo v klube. Objavili sa prvé talenty, z ktorých možno spomenúť napr. Mareka Šikulu, Janka Cipra, Adama Brata, bratov Košických, Kristínku Červenkovú a mnohých ďalších. Za prvé roky práce s mládežou sa nám podarilo dostať do povedomia Slovenskej stolnotenisovej komunity.  Naše deti a mládež sa postupne umiestňujú na čoraz vyšších priečkach slovenských rebríčkov. V ročníku 2007/2008 sa prvý krát nominovali na majstrovstvá Slovenska jednotlivcov deti nášho klubu:

Adam Brat, Matúš Sklenár a Martina Klúčiková v kategórii najmladší žiaci

Ján Alexy a Marek Šikula v kategórii starší žiaci

Najlepšie umiestnenie vtedy získal Adam Brat, ktorý v štvorhre chlapcov získal striebornú medailu. Okrem toho družstvo starších žiakov sa stalo majstrom kraja, družstvo mladších žiakov obsadilo na majstrovstvách kraja druhé miesto. Družstvo dorasteniek sa stalo majstrom kraja a zúčastnilo sa barážových zápasov o postup do prvej ligy dorasteniek. Družstvo starších žiakov sa nominovalo na majstrovstvá Slovenska, kde obsadili siedme miesto.

Aktivít klubu, ktoré smerujú ku skvalitneniu stolného tenisu v Pezinku nie je málo. V roku 2008 sa nám podarilo v spolupráci s mestom Pezinok a vedením ZŠ Na bielenisku zrekonštruovať priestory školy na stálu stolnotenisovú tréningovú halu, kde máme možnosť trénovať na siedmych stoloch. V školskom roku 2007/2008 sme úspešne zavŕšili tretí ročník Pezinskej školskej ligy, v ktorej súťažili rekordných 191 detí z Pezinských škôl, ale aj zo škôl okolitých obcí (Viničné, Svätý Jur). Od septembra 2008 je otvorená na ZŠ Na bielenisku športová trieda, v rámci ktorej máme aj skupinu stolných tenistov. Klub prvý krát v novodobej histórii organizoval v roku 2008 majstrovstvá Slovenska – v kategórii družstvá starších žiakov. V sezóne 2008/2009 nám bola prvý krát pridelená organizácia turnaja Slovenského pohára mládeže, v kategórii mladší žiaci. Všetky tieto aktivity majú dva ciele. Poskytnúť deťom z Pezinka a okolia možnosť športovať a získavať do klubu talentované deti a mládež pre výkonnostný stolný tenis. V posledných dvoch rokoch  sa nám podarilo skvalitniť a posilniť aj kategóriu dospelých. V dlhodobých ligových súťažiach má Pezinok zastúpenie siedmymi družstvami v súťaži mužov, pričom A družstvo sa prebojovalo do druhej ligy.

V roku 2006 sa konal prvý ročník Štefanského turnaja o putovný pohár mesta Pezinok, ktorý zorganizoval náš klub opäť pod záštitou primátora mesta. Prvý ročník sa konal len v dvoch kategóriách dospelých a to pre výkonnostných registrovaných hráčov a pre neregistrovaných, rekreačných hráčov. V roku 2009 sa konal už štvrtý ročník. Turnaj si postupne našiel svojich priaznivcov a rozrástol sa do šiestich kategórií. Pribudli mládežnícke kategórie a takisto kategória pre zdravotne znevýhodnených športovcov. V posledných ročníkoch prišli na tento turnaj hráči patriaci do slovenskej stolnotenisovej špičky, ale aj zahraniční hráči. Za všetkých spomeňme napríklad slovenských reprezentantov Petra Šeredu či Andreu Daubnerovú, niekoľkých hráčov slovenskej extraligy. V posledných ročníkoch sa počet účastníkov prehupol cez 100. Čo nás mimoriadne teší je fakt, že turnaj zaujal nielen výkonnostných športovcov, ale prichádzajú k nám aj rekreační hráči, rodičia detí klubu a priatelia z blízkeho či vzdialenejšieho okolia.

Dlhodobým cieľom klubu je v náväznosti na tradície stolného tenisu v Pezinku upevňovať členskú základňu najmä v nižších vekových kategóriách a vytvárať postupne lepšie a lepšie podmienky pre rozvoj výkonnostného stolného tenisu, najmä detí a mládeže a vychovať si tak vlastné dobré zázemie pre ďalší rast kvalitného „dospelého“ stolného tenisu v Pezinku. Nechceme ale zabudnúť ani na deti, či dospelých ktorí z rôznych príčin nemôžu dosahovať vrcholné športové výkony a napriek tomu chcú športovať. Pokiaľ nám to kapacitné pomery dovolia, aj títo športovci sú u nás vítaní. Sme si vedomí toho, že sú to náročné ciele, pre ktoré budeme potrebovať okrem nadšenia a chuti do práce aj podporu spoluobčanov a mesta, ktorú už teraz pociťujeme a ceníme si ju. V najťažších časoch, keď sme spomínané aktivity „rozbiehali“ nás finančne podporila Malokarpatská nadácia REVIA, a osobne primátor mesta Mgr. Oliver Solga, za čo sme takisto vďační. V posledných dvoch rokoch nás nemalou čiastkou podporili občania a podnikateľské subjekty formou poukázania 2% z daní. Všetkým, ktorí nám pomohli dostať sa tam, kde sme dnes, chceme aj touto formou vyjadriť vďačnosť. Chceme rozvíjať úzku spoluprácu s telesne postihnutými stolnými tenistami, s ktorými sa delíme o novú halu a ktorí takisto prispeli na jej vybudovanie, či už to je 1. Stolnotenisový klub Slovkarpatia, pôsobiaci v Pezinku, alebo Slovenský paralympijský výbor.

            Na záver by som všetkých, ktorí majú záujem o stolný tenis rád pozval, aby sa prišli na nás pozrieť – či už počas ligových zápasov, alebo počas turnajov, ktoré klub organizuje. Nájdete nás na ZŠ Na bielenisku a ste u nás vítaní. Zvlášť sa potešíme deťom, ktoré prejavia záujem o stolný tenis v našom klube.   

 

                                                                                                Pavol Alexy

                                                                                               predseda klubu