Predpisy a poriadky pre školenie rozhodcov a hlavných rozhodcov:

 

( platné pre ročník 2014/2015 )

 

 

 

 Povinnosti HR a predpis pre SPM 

 

 

 Súťažný poriadok 

 

 

 Registračný poriadok 

 

 

 Prestupový poriadok