Základné dokumenty klubu STK ZŠ Na bielenisku Pezinok :

 

 

Stanovy STKPK 

 

 

Organizačný poriadok STKPK 

 

 

 

 

Základné dokumenty BSTZ:

 

 

 

Stanovy BSTZ 

 

 

Organizačný poriadok BSTZ 

 

 

Zásady činnosti BSTZ 

 

 

Zásady hospodárenia BSTZ 

 

 

Rokovací poriadok BSTZ - pôvodný

 

 

Rokovací poriadok BSTZ - novela 5/2015

 

 

 

Základné dokumenty SSTZ platné od 1.9.2011:

 

 

Stanovy SSTZ 

 

 

Pravidlá stolného tenisu 

 

 

Súťažný poriadok SSTZ 

 

 

Prestupový poriadok 

 

 

Registračný poriadok 

 

 

Disciplinárny poriadok 

 

 

Vzory a pomôcky 

 

 

 

 

 

Základné dokumenty ITTF:

 

 

Pravidlá stolného tenisu 2010-2011 (angl.) 

 

 

 

Príručka pre rozhodcov, ITTF jún 2011(angl.) 

 

 

 

Príručka pre hlavných rozhodcov, ITTF jún 2011 (angl.)