Na tejto stránke je "turnajový servis" zameraný  najmä na mládež klubu

 

 

 

 

 

 Turnaje 2017/2018 prihlasovanie a doprava 

 

 

 

 Spôsob prihlasovania sa na turnaje

 

 

 

 

 

(v tejto časti je pre každú sezónu uvádzaný aktuálny zoznam turnajov BA kraja, SR a niektorých medzinárodných turnajov, na ktorých sa plánujeme s deťmi zúčastniť. Nájdete tu pokyny, ako sa môžu deti klubu na turnaj prihlásiť,  takisto zoznam prihlásených detí a spôsob dopravy)