V tejto sekcii nájdete súbory, ktoré si môžete voľne stiahnuť.

 

Vážení priatelia, vzhľadom na to, že mnohé programy sa stali neaktuálne a ich používanie by mohlo najmä na začiatku ročníka 2017/2018 viesť k omylom, všetky doposiaľ voľne dostupné súbory v tabuľke dole s názvom PROGRAMY ARCHIV  sú zablokované a nedajú sa stiahnuť. Nechcel som ich úplne vymazať a na požiadanie môžem poslať konkrétnym záujemcom.

 

Program na riadenie SPM žiaľ nie je k dispozícii, nakoľko systém SPM sa zmenil 10.8.2017 a nie je dosť času to naprogramovať. Budem sa snažiť ho urobiť čím skôr podľa toho, ako mi to pracovné povinnosti dovolia, avšak skôr ako v novembri to asi nebude.

Voľne dostupné zostávajú nasledovné programy:

 

DOSTUPNÉ PROGRAMY :

 

 

 
PROGRAM verzia - dátum POPIS - POZNÁMKA
Turnaj_RBTM_SR_V4_2016_17          19.7.2016 Nová verzia platná od ročníka 2015/2016 s automatickým načítaním databáz a rebríčkov cez internet a zadávanie hráčov cez reg. čísla, upravené aj pre 4-členný pavúk
SPM_prihlaska 16.9.2015 Formulár prihlášky hráčov na turnaje SPM, kde stačí zadať reg. číslo hráča a ostatné všetko sa vyplní cez internet z oficiálnej databázy automaticky

 

ZAPIS_DRUZSTVA_ 1 liga 

 

17.10.2015 Zapis pre 1. ligu SSTZ, vseobecny

 

ZAPIS_DRUZSTVA_ 1 liga vychod

 

1.11.2015 Zapis pre 1. ligu - vychod  SSTZ, vseobecny

ZAPIS_DRUZSTVA_ 1 liga zapad

 

1.11.2015 Zapis pre 1. ligu - zapad SSTZ, vseobecny
ZAPIS_DRUZSTVA_Extraliga   10.10.2012  Zápis trojčlených družstiev pre extarligové stretnutia

 

Dorast

 

 Sž_Sžky_Mž

 

 Mžky

 

23.7.2011 Zápisy pre stretnutia družstiev mládeže -dorast, Mž, Mžky, Sž a Sžky pre majstrovstvá BA kraja družstiev mládeže. Formát excel 2007. Možné vypĺňať elektronicky, alebo vytlačit a ručne :-)
Ligovy zapas 4 v1 office7 19.10.2010 Program pre vedenie ligového zápasu dvoch štvorčlenných družstiev pre MS EXCEL 2007 - vylepšená verzia
 SPM_2018_2019_v8  17.9.2018 program pre riadenie turnajo SPM podľa predpisu platného pre ročník 2018/2019, oprava kontroly veku, oprava poradia hracov s rebrickom 999
 SPM_2019_2020_V1  1.9.2019 program pre riadenie turnajov SPM pre ročník 2019/2020

 

 

 

 

PROGRAMY ARCHÍV (voľne nedostupné, zašlem na požiadanie):

 
PROGRAM verzia - dátum POPIS - POZNÁMKA
Turnaj v22 office7 13.3.2010 program pre riadenie dvojstupňového turnaja pre MS EXCEL 2007
Turnaj v22 office3 13.3.2010 program pre riadenie dvojstupňového turnaja pre MS EXCEL 97-2003
SPM v22 office7 13.3.2010 program pre riadenie turnajov SPM v podľa systému v sezóne 2009/2010 pre MS EXCEL 2007
SPM v22 office3 13.3.2010 program pre riadenie turnajov SPM v podľa systému v sezóne 2009/2010 pre MS EXCEL 97-2003
KO progres 32 office3 2009 Program pre riadenie turnaja podľa progresívneho K.O. systému pre MS Excel 97-2003
Turnaj KO v1 office7 22.2.2010 Program pre riadenie turnaja priamo K.O. systémom pre MS Excel 2007
Turnaj KO v1 office3 22.2.2010

Program pre riadenie turnaja priamo K.O. systémom pre MS Excel 97-2003

Turnaj KO stvorhy office7 22.2.2010 Program pre riadenie turnaja štvorhier priamo K.O. systémom pre MS Excel 2007 (nasadzovanie podľa súčtu bodov dvojíc, nie podľa poradia v rebríčku - v zmysle súťažného poriadku platného od leta 2009)
Turnaj_KO_stvorhry_office3 22.2.2010 Program pre riadenie turnaja štvorhier priamo K.O. systémom pre MS Excel 97-2003 (nasadzovanie podľa súčtu bodov dvojíc, nie podľa poradia v rebríčku - v zmysle súťažného poriadku platného od leta 2009)
Ligovy zapas 4 v1 office7 január 2010 Program pre vedenie ligového zápasu dvoch štvorčlenných družstiev pre MS EXCEL 2007
Ligovy zapas 4 v1 office3 január 2010 Program pre vedenie ligového zápasu dvoch štvorčlenných družstiev pre MS EXCEL 97-2003
pm_8_vs1_OFFICE2007 marec 2010 Program pre riadenie turnaja mládeže podľa propozícií Východoslovenského regiónu pre MS Excel 2007
pm_8_vs1_OFFICE3 marec 2010

Program pre riadenie turnaja mládeže podľa propozícií Východoslovenského regiónu pre MS Excel 97 - 2003

 Acrobat_reader_930 8.5.2010 Acrobat reader na otvaranie PDF suborov
MSR_mladez_M1_office2007 8.6.2010 Program pre riadenie MSR mládeže pre MS Excel 2007
MSR_mladez_M1_office97_2003 8.6.2010 Program pre riadenie MSR mládeže pre MS Excel 97-2003
SPM_2011_v3_EXCEL2007 12.8.2010 program pre riadenie turnajov SPM podľa predpisu platného od sezóny 2010/2011 pre MS EXCEL 2007
Dor_extraliga 5.10.2010 zápis zo stretnutia pre 3 členné družstvá - dorastencká extreliga. Pre excel 97-2003
Turnaj_2010_v3 23.8.2010 inovovaný program pre riadenie dvojstupňového turnaja pre excel 2007. Vylepšená grafika, nastránkovanie, jednotné zadávanie výsledkov, vylepšené zápisy ku stolom, minimalizácia práce rozhodcu, vytvorenie jednotného formátu výsledkov turnaja
Turnaj_2010_v3a 23.8.2010 líši sa od verzie v3 len vzhľadom pavúka v druhom stupni. Pre nižšie pavúky sú skryté schémy vyšších pavúkov
 PDF pre OFFICE 31.8.2010 Inštalačný program pre MS OFFICE, ktorý nainštaluje do wordu a excelu možnosť priamo ukladať súbory v PDF formáte. Je to utilita stiahnuta priamo od Microsoftu, takže žiadny pirátsky program, ale oficiálny doplnok. 
SPM_2011_v4_EXCEL2007 29.11.2010 program pre riadenie turnajov SPM podľa predpisu platného od sezóny 2010/2011 pre MS EXCEL 2007. Oproti verzii V3 sú vylepšené výstupy v pavúku (napr. zápis pomeru setov v pavúkoch), oprava hl. súťaže. POZOR  VO VERZII EXCEL 2003 A NIŽŠEJ NEFUNGUJE KOREKTNE ANI PO KONVERZII !!!!
Dor_extraliga v1 office 7 19.10.2010 zápis zo stretnutia pre 3 členné družstvá - dorastencká extreliga. Pre excel 2007 - inovovaná vylepšená verzia
Ligovy zapas 4 v1 office7 19.10.2010 Program pre vedenie ligového zápasu dvoch štvorčlenných družstiev pre MS EXCEL 2007 - vylepšená verzia
Vyúčtovanie cestovného  8.12.2011  Elektronický formulár na vyúčtovanie cestovného na ligové zápasy pre STK Pezinok na sezonu 2011/2012
 Turnaj_2010_v4 12.11.2010 Mierne vylepšená verzia V3 (v pavúku sa znázorňuje aj výsledok zápasu pomerom setov)POZOR  VO VERZII EXCEL 2003 A NIŽŠEJ NEFUNGUJE KOREKTNE ANI PO KONVERZII !!!!
Turnaj_2010_v4_1 23.12.2010 oprava verzie V4 v grafickom zobrazení skupín
SPM_2011_12_v6_Excel2007 14.7.2011 program pre riadenie turnajov SPM podľa predpisu platného od sezóny 2011/2012 a po zohľadnení upraveného poradia zápasov v zmysle ITTF HTR pre MS EXCEL 2007.  POZOR  VO VERZII EXCEL 2003 A NIŽŠEJ NEFUNGUJE KOREKTNE ANI PO KONVERZII !!!!
Turnaj_2011_2012_v6 14.7.2011 Nová verzia programu ktorá zohľadňuje poradie zápasov v zmysle ITTF HTR POZOR  VO VERZII EXCEL 2003 A NIŽŠEJ NEFUNGUJE KOREKTNE ANI PO KONVERZII !!!!

 

 Dorast

 

 Sž_Sžky_Mž

 

 Mžky

 

23.7.2011 Zápisy pre stretnutia družstiev mládeže -dorast, Mž, Mžky, Sž a Sžky pre majstrovstvá BA kraja družstiev mládeže. Formát excel 2007. Možné vypĺňať elektronicky, alebo vytlačit a ručne :-)
 Vzor prihlášky hráčov na SPM  27.8.2011  elektronická forma prihlášky hráčov na SPM pre excel 2003 a vyšší 
 Vzor propozícií SPM  27.8.2011

  Vzor propozícií na turnaj SPM platný od sezóny 2011/2012 

SPM_2011_12_v8_Excel2007  9.10.2011 program pre riadenie turnajov SPM podľa predpisu platného od sezóny 2011/2012 a po zohľadnení upraveného poradia zápasov v zmysle ITTF HTR pre MS EXCEL 2007.  Upravené poradie zápasov - odstránená kolízia zápasov 5-členných skupín. POZOR  VO VERZII EXCEL 2003 A NIŽŠEJ NEFUNGUJE KOREKTNE ANI PO KONVERZII !!!!
Turnaj_2011_2012_v8   17.9.2011 Nová verzia programu ktorá zohľadňuje poradie zápasov v zmysle ITTF HTR pre MS EXCEL 2007. Upravené poradie zápasov - odstránená kolízia zápasov 5-členných skupín. POZOR  VO VERZII EXCEL 2003 A NIŽŠEJ NEFUNGUJE KOREKTNE ANI PO KONVERZII !!!!
SPM_2011_12_v10_Excel2007  19.3.2012 vylepšená verzia v8. Upozorňuje v liste kvalifikacia a hlavná sutaz A,B že nie sú vyplnené všetky zápisy ku stolom, ak náhodou niektorý výsledok v základných skupinách nebol zadaný. Opravená chyba vo verzii V9 - zlé zapisovanie výsledkov do systemu D
SPM_2012_13_v3   1.7.2012 Program pre riadenie turnajov SPM podľa predpisu na ročník 2012/2013 vrátane upraveného časového plánu. Je potrebný MS Excel 2007.
SPM_2012_13_v6   8.7.2012 Program pre riadenie turnajov SPM podľa predpisu na ročník 2012/2013 vrátane upraveného časového plánu. Je potrebný MS Excel 2007.  - zapracované pripomienky, vylepšená verzia

SPM_2012_13_v7 

 

 2.9.2012 Rozšírená verzia o možnosť automatickej kontroly platnosti registrácie prihlásených hráčov. K tomu bude potrebné stiahnuť zo stránky SSTZ aktuálny súbor s databázou reg. hráčov. Tento súbor je pre máldež dostupný na stránke SSTZ a takisto na stránke www.stkpk.sk v sekcii rebríčky
PROGRES_K_O_8_az_64_v4  29.7.2012 Program pre riadenie turnaja progresívnym K.O. systémom pre hracie schémy od 8 do 64. Všetko v jednom súbore, spoločné zápisy, celkové vyhodnotenie.
 VSPM 2012 2013  14.8.2012

 Program K.O. progres pre východoslovenský pohár mládeže pre sezónu 2012/2013

 SPM_2012_13_v8  

 9.9.2012  Opravený časový plán podľa korekcie z reálnych turnajov, odstránenie drobných chýb z predchádzajúcej verzie V7
 SPM_2012_13_v9    13.9.2012  nová verzia programu. Komunikácia medzi dvoma súbormi  - Mladez baza kontrola a programom robila problémy, preto je program prerobený tak, aby bola databáza súčasťou programu v jednom súbore. Prosim, čitajte návod v programe
 SPM_2012_13_v10   15.9.2012 Vylepšená verzia proramu.Program dopĺňa v zozname prihlásených po zadaní mena a roku narodenia okrem klubu aj rebríčkové postavenie hráča a takisto sú tieto údaje dopĺňané aj v liste reprezentanti
 Turnaj_2011_2012_v8R  9.10.2012 Program pre riadenie dvojstupnoveho turnaja doplneny o funkciu kontroly registracie prihlasenych hracov a takisto doplneny o funkciu priradovania rebrickoveho postavenia. Tieto funkcie funguju v programe presne ako v programe pre SPM SPM_2012_13_v10.
 ZAPIS_DRUZSTVA_Extraliga    10.10.2012  Zápis trojčlených družstiev pre extarligové stretnutia
  SPM_2012_13_v10a    21.10.2012 Rozšírená databáza hráčov
 SPM_2012_13_v11    11.11.2012 Oprava variant hlavnej súťaže v zmysle rozhodnutia KM a ŠTK zo dňa 11.11.2012 - od 11.11.2012 treba používať už len túto schému pre SPM
  SPM_2012_13_v12    18.11.2012  ZRUŠENÝ, bola v ňom chyba pri niektorých špecifických počtoch účastníkov. Opravená verzia v13  je s dátumom  30.11.2013 - nižšie
Vyúčtovanie cestovného  1.2.2013 Elektronický formulár na vyúčtovanie cestovného na ligové zápasy pre STK Pezinok na sezonu 2012/2013
 Program pre riadenie MK vychod 12.2.2013  Program pre riadenie majstrovstiev kraja mladeze upraveny po potreby Vychdoslovenskeho regionu pre sezonu 2012/2013
 Turnaj_RBTM_SR_V1_2013_14    6.8.2013  Program pre riadenie krajskych a reg. turnajov s vypoctom bodov do SR rebrickov podla pravidiel platnych od sezony 2013/2014
 Turnaj_VSPM_SR_V2_2013_14  27.8.2013 Program pre riadenie krajskych a reg. turnajov s vypoctom bodov do SR rebrickov podla pravidiel platnych od sezony 2013/2014 upraveny špeciálne pre potreby východoslovenského regiónu
 Turnaj_VSPM_SR_V3_2013_14   8.9.2013 Program pre riadenie krajskych a reg. turnajov s vypoctom bodov do SR rebrickov podla pravidiel platnych od sezony 2013/2014 upraveny špeciálne pre potreby východoslovenského regiónu s dodatkom bodovania pre VSPM A a VSPM B turnaje.
 SPM_2012_13_v13    30.11.2013  Oprava chyby v programe v tvorbe zápisov.
 SPM_2013_14_v1    22.3.2014   Nova verzia s rozsirenou databazou
 Turnaj_RBTM_SR_V2_2013_14   31.3.2014  Nova verzia s rozsirenou databazou
 SPM_2014_15_v1   18.9.2014  Nova verzia platna od rocnika 2014/2015 so zabudovanou funkcioui kontroly kvalifikacie rozhodcov
 Turnaj_RBTM_SR_V2_2013_14   24.9.2014  Program pre riadenie krajskych a reg. turnajov s vypoctom bodov do SR rebrickov podla pravidiel platnych od sezony 2013/2014, s rozsirenou databazou mladeze a s automatickym generovanim diplomov na tlac
 Subor predpisov SSTZ a ine   28.9.2014  Súbor predpisov SSTZ, predpis pre SPM, povinnosti HR, vsetko vo formatoch powerpoitovych prezentacii zo skoleni rozhodcov
 SPM_21_9_2014  28.9.2014 Súbor programov pre riadenie SPM 21 s automatickým generovaním diplomov
SPM_2015_2016_v3 21.7.2015 Nová verzia platná od ročníka 2015/2016 s automatickým načítaním databáz a rebríčkov cez internet a zadávanie hráčov cez reg. čísla
SPM_21_2015_2016_v3 21.7.2015 Nová verzia platná od ročníka 2015/2016 s automatickým načítaním databáz a rebríčkov cez internet a zadávanie hráčov cez reg. čísla
Turnaj_RBTM_SR_V3_2015_16 21.7.2015 Nová verzia platná od ročníka 2015/2016 s automatickým načítaním databáz a rebríčkov cez internet a zadávanie hráčov cez reg. čísla

 SP_MUZI_PRESOV_2015_2016_V1 

30.7.2015

Dvojstupňový turnaj s upraveným bodovaním pre SP Mužov s automatickým načítaním rebríčkov a databáz

SPM_2015_2016_v02 3.9.2015 Starsia verzia z rocnika 2014/2015, ktora podporuje novy format databazy hracov, bez automatickeho nacitania databaz (je potrebne kopirovat aj databazu hracov aj rebricky)
SPM_prihlaska 16.9.2015 Formulár prihlášky hráčov na turnaje SPM, kde stačí zadať reg. číslo hráča a ostatné všetko sa vyplní cez internet z oficiálnej databázy automaticky.
 ZAPIS_DRUZSTVA_ 1 liga   17.10.2015  Zapis pre 1. ligu SSTZ, vseobecny
ZAPIS_DRUZSTVA_ 1 liga vychod   1.11.2015 Zapis pre 1. ligu - vychod  SSTZ, vseobecny
ZAPIS_DRUZSTVA_ 1 liga zapad  1.11.2015 Zapis pre 1. ligu - zapad SSTZ, vseobecny
Turnaj_RBTM_SR_V4_2016_17 19.7.2016 Nová verzia platná od ročníka 2015/2016 s automatickým načítaním databáz a rebríčkov cez internet a zadávanie hráčov cez reg. čísla, upravené aj pre 4-členný pavúk
SPM_2015_2016_v4 8.10.2016 Aktualizovaná verzia, oprava skrytej chyby pri načítaní rebríčkov

 

 

 

 

 

Pozn.: Niektoré programy (najmä riadenie dvojstupňových turnajov) majú vo verzii MS EXCEL 2007 niektoré vylepšienia, ktoré nie sú vo verzii 97-2003 možné (napríklad farebné vyznačenie poradia v skupinách a pod.). Podstatné funkcie sú však vždy v oboch verziách zachované