Na turnaj sa členovia klubu STK Pezinok prihlasujúpomocou e-mailu v termíne, stanovenom v rozpise turnajov. Je potrebné zaslať e-mail na adresu turnajpk@gmail.com, v ktorom bude napísané:

-         Kto sa na turnaj prihlasuje (meno)

-         Na ktorý turnaj sa prihlasuje (kategória, mesto, dátum konania turnaja)

-         Či môže rodič ísť autom, ak áno, koľko detí vrátane svojho môže odviesť

pozn.: od rodičov, ktorí sa prihlásia, že môžu ísť autom, potrebujeme informáciu, či idú autom len v prípade potreby, alebo v každom prípade chcú ísť so svojim dieťaťom.

Následne je potrebné overiť  zápis v zozname prihlásených na turnaj.

V prípadne nejasností volajte P. Alexyho 0903 461 734