Súťažný poriadok 

 

 

 

 Zápis zo stretnutia (tlačivo vo formáte PDF)