SPM21 6.6.2015 PK

 

 

 

Turnaj SPM 21, Pezinok, 6.6.2015

 

 

 

 

 PROPOZÍCIE 

 

 

 

 UBYTOVANIE 

 

 

 

 ZOZNAM RIHLÁSENÝCH - MUŽI 

 

 

 

 ZOZNAM PRIHLÁSENÝCH - ŽENY 

 

konečné zoznamy prihlásených, uzavreté 4.6.2015 o 18.00

 

 

VYŽREBOVANIE - MUŽI 

 

 

 

 VYŽREBOVANIE - ŽENY 

 

 

VÝSLEDKY