Darujte 2% z daní pre rozvoj športu detí v našom regióne

 

 

 

Podporte prosím náš klub a poukážte 2% z daní nášmu občianskemu združeniu. Prostriedky z 2% daní sú každoročne významným zdrojom financovania aktivít detí a mládeže. Bez týchto financií by naše deti nemohli absolvovať súťaže na Slovensku, ale najmä v zahraničí. Takisto aj s podporou týchto financií si môžeme dovoliť organizovať každoročne bezplatne Pezinskú školskú ligu, ktorej sa v posledných ročníkoch zúčastňuje okolo 200 detí.

Za Vašu podporu vopred ďakujeme. Ak ste sa rozhodli, že nás podporíte aj v roku 2020, môžete to urobiť nasledovne:

 

A. Ak ste zamestnanec (daňové priznanie za Vás robí zamestnávateľ)

 

Vyplňte tlačivo VYHLÁSENIE a spolu s POTVRDENÍM od zamestnávateľa ho odvzdajte na daňový úrad v mieste trvalého bydliska. Tlačivá si môžete stiahnuť tu:

 

VYHLÁSENIE

 

 

 

 

POTVRDENIE

 

 

B. Ak si podávate daňové priznanie sami

 

Stačí vyplniť príslušnú časť daňového priznania. Potrebné údaje :

 

 

ÚDAJE O PRIJÍMATEĽOVI

 

 

Obchodné meno alebo názov : Stolnotenisový klub ZŠ Na Bielenisku Pezinok

 

Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo :  Pezinok, 902 01, Na Bielenisku 2      

                                                                       

Právna forma  : Občianske združenie

 

Identifikačné číslo prijímateľa (IČO/SID): 30849675

 

Ďakujeme